Εισαγωγή στο μάθημα

Πώς αντιλαμβάνεστε την επικοινωνία; Είναι απλά το να μιλάμε, να ακούμε και να γράφουμε;

Στην πραγματικότητα, όλα όσα κάνουμε ή δεν κάνουμε επικοινωνούν κάτι. Αυτό που λέμε και ο τρόπος που το λέμε, ο τρόπος που ενεργούμε ή δεν ενεργούμε, αυτό που φοράμε ή το αυτοκίνητο που οδηγούμε. Τα πάντα στέλνουν ένα μήνυμα.

Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι αυτό που επικοινωνείτε είναι αυτό που πραγματικά έχετε την πρόθεση να επικοινωνήσετε.

Έναρξη μαθήματος