Κεφάλαιο 4: Παροχή και λήψη σχολίων/ανατροφοδότησης

4.3 αρνητική ανατροφοδότηση


Κάντε κλικ σε κάθε στάδιο του παρακάτω σχεδίου για να ανακαλύψετε τα 5 βασικά βήματα όταν δίνετε αρνητική ανατροφοδότηση (Poertner, Miller 1997).
1. Περιγράψτε τη συμπεριφορά ή την απόδοση που θέλετε να ανακατευθύνετε/μεταβάλετε.

2. Ακούστε την αντίδραση του παραλήπτη /της παραλήπτριάς σας.

2a. Εάν ο/η παραλήπτης/παραλήπτρια της ανατροφοδότησης δεν είναι πρόθυμος/η να αναλάβει την ευθύνη, διερευνήστε τις αρνητικές επιπτώσεις των ενεργειών του/της παραλήπτη σας και προσπαθήστε να εξηγήσετε καλύτερα το πρόβλημα.

2b. Εάν διαπιστώνετε σύγχυση του παραλήπτη /της παραλήπτριας, καθορίστε τις προσδοκίες σας για τις αναμενόμενες ενέργειες. Βοηθήστε τον παραλήπτη να αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να αναλάβει την ευθύνη γιατί αυτό.

3. Διερευνήστε ποια θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν.

4. Αναπτύξτε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για μελλοντική δράση.

5. Ευχαριστείστε τον παραλήπτη/την παραλήπτριά σας.

Γρήγορη αξιολόγηση. Σημειώστε τη σωστή απάντηση.

Κουίζ κεφαλαίου

Ερώτηση κουίζ /

Μια καλή ανατροφοδότηση δεν θα έπρεπε να είναι…
Ποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι κοινά τόσο για την παροχή θετικής ανατροφοδότησης όσο και για την παροχή αρνητικής ανατροφοδότησης;
Σε περίπτωση παροχής αρνητικής ανατροφοδότησης, εάν ο παραλήπτης σας / η παραλήπτριά σας βρίσκεται σε σύγχυση, θα πρέπει:
Το τελευταίο στοιχείο τόσο της διαδικασίας αρνητικής ανατροφοδότησης, όσο και της θετικής ανατροφοδότησης πρέπει να είναι:


Back Home