Κεφάλαιο 4: Παροχή και λήψη σχολίων/ανατροφοδότησης

4.1 ΕισαγωγήFeedback

#πληροφορίεςαπόμητέρες #εποικοδομητικήεπικοινωνία

Κοιτάξτε τα παρακάτω infographics και ανακαλύψτε τα βασικά χαρακτηριστικά της ανατροφοδότησης.Επόμενη ενότητα