Κεφάλαιο 3: Ακρόαση

3.3 Το μοντέλο 4 αυτιών του Schulz von Thun


#τομοντέλο4επιπέδων

Ακούστε το ηχητικό

Audio

μοντέλο των 4 αυτιών

Το μοντέλο 4 αυτιών του Schulz von Thun - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

#μοντέλο4επιπέδων

Ακούστε το ηχητικό

Audio

μοντέλο των 4 αυτιών»: παράδειγμα

Γρήγορη αξιολόγηση. Σημειώστε τη σωστή απάντηση.

Κουίζ κεφαλαίου

Ερώτηση κουίζ /

Ποιά από τις παρακάτω δηλώσεις είναι λάθος;
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει διακριτική ακρόαση;
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις δεν περιγράφει την ολοκληρωμένη ακρόαση;
Ποιο από τα παρακάτω είδη ακρόασης είναι το πιο ενεργό;
Κατά τη διάρκεια της ενεργούς ακρόασης, το ενδιαφέρον του παραλήπτη μπορεί να μεταφερθεί στον ομιλητή με τη χρήση τόσο λεκτικών όσο και μη λεκτικών μηνυμάτων, όπως:
Ποια από τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι μέρος του μοντέλου 4-αυτιών του Schulz von Thun?


Επόμενη ενότητα