Κεφάλαιο 4: Παροχή και λήψη σχολίων/ανατροφοδότησης

4.2 θετική ανατροφοδότηση

Κάντε κλικ σε κάθε στάδιο του παρακάτω σχεδίου για να ανακαλύψετε τα 5 βασικά βήματα όταν δίνετε θετική ανατροφοδότηση (Poertner, Miller 1997).1. Περιγράψτε τη συμπεριφορά ή την απόδοση που θέλετε να ενισχύσετε.

2. Εξηγήστε τις θετικές επιπτώσεις που είχε η πράξη στην ομάδα ή τον οργανισμό, ώστε να μπορεί το άτομο να αντιληφθεί την αξία της συμβολής του/της και να του/της δημιουργήσετε επιπλέον κίνητρο για να επαναλάβει και να αναπτύξει αυτή την ενέργεια.

3. Βοηθήστε τον παραλήπτη της ανατροφοδότησης να πιστωθεί την επιτυχία του/της.

4. Εξερευνήστε τις δυνατότητες προστιθέμενης αξίας σε περίπτωση που η συμπεριφορά αυτή συνεχιστεί.

5. Ευχαριστείστε τον παραλήπτη της ανατροφοδότησης για τη συμβολή του/της στην επίτευξη ατομικών ή ομαδικών στόχων ή στόχων του οργανισμού και ενθαρρύνετε παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.Επόμενη ενότητα