Κεφάλαιο 1: Άσκηση επιρροής

1.1 Εισαγωγή

Κοιτάξτε τα infographics και προσπαθήστε να ορίσετε τι είναι ΕΠΙΡΡΟΗ.

Ασκώ επιρροή σημαίνει να παρακινώ κάποιον σε δράση χωρίς την άμεση χρήση ισχύος, ελέγχου, ή εξαναγκασμού. Η άσκηση επιρροής είναι μια συμπεριφορά που χρησιμοποιείται με τη συνειδητή πρόθεση να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα. Ένα γίνει σωστά, το άλλο άτομο αισθάνεται ότι έχει τον απαιτούμενο σεβασμό και λαμβάνει μια προσωπική απόφαση να πραγματοποιήσει τη δράση.” (Barnes, 2007)

Διαβάστε και συγκρίνετε τους ορισμούς. Κάντε κλικ σε κάθε όρο για να δείτε τον ορισμό του του.

Η ισχύς είναι ένας «ασύμμετρος έλεγχος των αποτιμημένων πόρων στις κοινωνικές σχέσεις» (Magee, Galinsky, 2008). Οι πόροι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν το ρόλο του ατόμου, την εργασία, το επίπεδό του, την εξουσιοδότηση ισχύος από μια ομάδα, την πληροφόρηση, τις δεξιότητες ή την εμπειρογνωμοσύνη, τη φήμη που σχετίζεται με επιτεύγματα και την ικανότητα να κάνει και να ολοκληρώνει πράγματα, τις σχέσεις και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις, την ηθική εξουσία και την προσωπική ισχύ, βάσει της αυτοπεποίθησης και της δέσμευσης σε μια ιδέα, τα υλικά αγαθά, όπως τα χρήματα, οι χώροι γραφείων, το αυτοκίνητο, κλπ. (Barnes, 2007)

Η χειραγώγηση είναι το να ωθείς και να βάζεις κάποιον να αναλάβει δράσει ή να συμφωνήσει σε κάτι χρησιμοποιώντας ανέντιμα ή κρυφά μέσα. Συνήθως το άτομο που χειραγωγεί επωφελείται από τη δράση αυτή που μπορεί να είναι ενάντια στο συμφέρον του χειραγωγούμενου. Ενώ η επιρροή ασκείται ανοικτά και σημαίνει το να χειριζόμαστε τους ανθρώπους με σεβασμό και να τους προσφέρουμε μια επιλογή. (Barnes, 2007)

Επικοινωνία σημαίνει το να μετακινούμε πληροφορίες από το ένα μυαλό στο άλλο.

H επιρροή βασίζεται στην επικοινωνία και σημαίνει s based on communication and σημαίνει το να ωθείς ή να βάζεις ένα άλλο άτομο ή μια ομάδα να αναλάβει δράση, χωρίς την άμεση χρήση ισχύος. (Barnes, 2007)

Τώρα, δείτε παρακάτω και αναλύστε την διάκριση μεταξύ της επικοινωνίας, της επιρροής, της χειραγώγησης και της ισχύος.
ΙΣΧΎΣ ΧΕΙΡΑΓΏΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΕΠΙΡΡΟΉ
Αποτέλεσμα Παρόν Παρόν 50/50 Παρόν
Σχέσεις Μπορεί να καταστρέψει Καταστρέφει Δεν επηρεάζονται Χτίζει
Σεβασμός Μπορεί να είναι παρόν Μπορεί να είναι παρόν Δεν επηρεάζεται Παρόν
Ψυχολογική
θέση
Κυριαρχία Κυριαρχία Συμμετρία Συμμετρία
Κίνητρο Εξωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό αν υπάρχει Εσωτερικό
Προθέσεις ? Όχι αγνές Άγνωστες Αγνές
Γρήγορη αξιολόγηση. Διαβάστε το παρακάτω παράδειγμα και σημειώστε τη σωστή απάντηση.

Κουίζ κεφαλαίου

Ερώτηση κουίζ /

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού προς τον υπάλληλό του: “Θα πάτε σε αυτή τη συνάντηση την επόμενη Πέμπτη με αυτή την εκπαιδευτική εταιρεία που έχουμε επιλέξει να κάνει τις εκπαιδεύσεις για μας”
Υπάλληλος: “Γιατί;”
Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού: “Επειδή είμαι ο προϊστάμενός σας και σας λέω να το κάνετε.”

Αυτό είναι ένα παράδειγμα:
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού προς τον υπάλληλό του: “Έχουμε μια συνάντηση την επόμενη Πέμπτη με αυτή την εκπαιδευτική εταιρεία που έχουμε επιλέξει να κάνει εκπαιδεύσεις για μας.”

Αυτό είναι ένα παράδειγμα:
Ένας καταναλωτής σε ένα σούπερ μάρκετ προσεγγίζεται από μια υπεύθυνη προώθησης προϊόντων λέγοντας ότι έχει ένα δώρο γι’ αυτόν. Του λέει ότι θα λάβει ένα μπουκάλι ακριβό άρωμα εντελώς δωρεάν. Στη συνέχεια παίρνει μια τσάντα στην οποία συσκευάζει το μπουκάλι δώρου μαζί με άλλο ένα και το παραδίδει στον άνδρα λέγοντας ότι το 1ο μπουκάλι είναι δωρεάν εάν αγοράσει δύο μπουκάλια.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα:
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού στον υπάλληλό του: “Έχουμε μια συνάντηση την επόμενη Πέμπτη με αυτή την εκπαιδευτική εταιρεία που έχουμε επιλέξει να κάνει εκπαιδεύσεις για μας. Εάν πας σε αυτή τη συνάντηση μπορείς να φύγεις νωρίς την Παρασκευή.”

Αυτό είναι ένα παράδειγμα:


Επόμενη ενότητα