Κεφάλαιο 3: Ακρόαση

3.2 Συγκεκριμένοι τύποι ακρόασης


#ακούωγιαναμάθω #ακούωγιανααξιολογήσω #ακούωγιανακαταλάβω

Ακούστε το ηχητικό

Audio

Συγκεκριμένοι τύποι ακρόασης
#iείμαιόλοςαυτιά

Ακούστε το ηχητικό

Audio

Ενεργή ακρόαση


Επόμενη ενότητα