Rozdział 4: Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

4.3 Negatywna informacja zwrotna


Kliknij w każdy z etapów na rysunku, aby poznać każdy z 5 kroków w udzielaniu negatywnej informacji zwrotnej (Poertner, Miller 1997).
1. Opisz zachowanie, które chcesz skorygować.

2. Posłuchaj reakcji odbiorcy.

2a. Jeśli on/ona nie chce przyjąć odpowiedzialności, wskaż negatywne skutki jego/jej działań i postaraj się lepiej wyjaśnić, w czym tkwi problem.

2b. Jeśli on/ona jest zdezorientowany(a) co do twoich oczekiwań, określ je dokładnie w odniesieniu do konkretnych działań. Pomóc odbiorcy dostrzec problem i wziąć za niego odpowiedzialność.

3. Wskaż pozytywne rezultaty, jakie mogłyby zostać osiągnięte.

4. Opracuj szczegółowy plan na przyszłość.

5. Podziękuj odbiorcy.

Szybki test. Zapoznaj się z poniższym przykładem i zaznacz poprawną odpowiedź.

Quiz

Pytanie quizowe /

Dobra informacja zwrotna nie powinna być…
Który z poniższych elementów jest wspólny dla pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej?
W przypadku negatywnej informacji zwrotnej, gdy Twój odbiorca jest zdezorientowany, powinieneś:
Który z poniższych elementów powinien być ostatnim krokiem w udzielaniu zarówno pozytywnej jak i negatywnej informacji zwrotnej?


Powrót na Stronę Główną