Rozdział 4: Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

4.2 Pozytywna informacja zwrotna

Kliknij w każdy z etapów na rysunku, aby poznać każdy z 5 kroków w udzielaniu pozytywnej informacji zwrotnej (Poertner, Miller 1997).1. Opisz zachowanie, które chcesz utrwalić.

2. Wyjaśnij, jaki pozytywny wpływ działanie miało na zespół lub organizację, tak aby odbiorca dostrzegł wartość swojego działania. To stanowiło będzie dla niego nagrodę, dzięki której będzie to działanie powtarzał rozwijał.

3. Pomóż odbiorcy informacji zwrotnej, by przypisał sobie to osiągnięcie.

4. Ukazanie wartości dodanej powtarzania takiego zachowania.

5. Podziękuj odbiorcy za wkład w realizację celów indywidualnych, grupowych i organizacyjnych i zachęć do podobnych działań w przyszłości.Następna sekcja