Rozdział 4: Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

4.1 WprowadzenieInformacja zwrotna

#infoodinnych #konstruktywnakomunikacja

Zapoznaj się z poniższą infografiką prezentującą najważniejsze cechy informacji zwrotnej.Następna sekcja