Rozdział 2: Zadawanie pytań

2.2 Rodzaje pytańPytania zamknięte zmuszają do udzielania jednowyrazowych odpowiedzi.

W pracy są dobrym sposobem na rozpoczęcie i zakończenie rozmowy, jednakże zadawanie serii takich pytań pod rząd sprawia, że osoba, której je zadajemy czuje się przesłuchiwana.

#odpowiedzijednowyrazowe
Pytania otwarte umożliwiają udzielanie dłuższych odpowiedzi. Są to z reguły pytania o uczucia, opinie lub wiedzę i zazwyczaj zaczynają się od jak, kiedy lub dlaczego. Mogą również zaczynać się od powiedz mi lub opisz.

#podzielsięopinią #powiedzmi
Pytanie naprowadzające wskazuje osobie, której je zadajemy, określony kierunek poszukiwania odpowiedzi.

Pytania podchwytliwe są podobne do pytań naprowadzających, z tym że mniej lub bardziej subtelnie skłaniają osobę pytaną do udzielenia określonej odpowiedzi.

#wskażinakłoń #wskażkierunek
Pytania retoryczne są zazwyczaj używane w trakcie prezentacji w celu zaangażowania słuchaczy. Funkcją pytań retorycznych jest skłonienie odbiorcy do myślenia.

#skłaniaćdomyślenia
Pytanie sondujące pomaga nakłonić osobę pytaną do ujawnienia swoich opinii, uczuć oraz promuje krytyczne myślenie.

Pytania sondujące są zazwyczaj otwarte, co oznacza, że jest na nie więcej niż jedna możliwa odpowiedź. Zadawanie pytań sondujących jest sposobem na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji.

#pytaniasondujące
Pytania zawężające Ta technika zadawania pytań zakłada zaczynanie od pytań ogólnych, a następnie skupianie się na jakimś elemencie odpowiedzi i pytanie o kolejne szczegóły i tak aż do momentu, gdy dotrzemy do interesującej nas informacji. Pytania zawężające są często stosowane w trakcie przesłuchań.

#odogółudoszczegółuSzybki test. Zapoznaj się z poniższym przykładem i zaznacz poprawną odpowiedź.

Quiz

Pytanie quizowe /

Bazując na twoim doświadczeniu, jak myślisz, co powinniśmy teraz zrobić?

Jest to przykład pytania:
Więc jeśli zdobędę te kwalifikacje, dostanę podwyżkę?

Jest to przykład pytania:
Czy kochasz nasz niesamowity zespół wsparcia technicznego?

Jest to przykład pytania:
Czyż to, w jaki sposób kolor tekstu komponuje się z kolorami zdjęcia, nie jest piękne?

Jest to przykład pytania:
Co dokładnie masz na myśli mówiąc „szybko”?

Jest to przykład pytania:
Jak mogę ci pomóc lepiej to zrozumieć?

Jest to przykład pytania:
Ty nadal nic z tego nie rozumiesz?

Jest to przykład pytania:
Czy ktoś z nich ubrany był jakoś wyjątkowo?

Jest to przykład pytania:


Następna sekcja