Rozdział 1: Wywieranie wpływu

1.1 Wprowadzenie

Przyjrzyj się infografice i spróbuj zdefiniować, czym jest WPŁYW.

Wpływ oznacza sprowokowanie drugiej osoby do działania bez korzystania z bezpośredniej władzy, kontroli lub przymusu. Wpływ to zachowanie ze świadomą intencją osiągnięcia rezultatu. Jeśli wywierasz wpływ poprawnie, druga strona czuje się szanowana i podejmuje osobistą decyzję o podjęciu działania.” (Barnes, 2007)

Zapoznaj się z definicjami i porównaj je między sobą. Kliknij w nazwę zachowania, aby zobaczyć jego definicję.

Władza to „asymetryczna kontrola nad cenionymi zasobami w relacjach społecznych” (Magee, Galinsky, 2008). Zasoby te mogą obejmować pełnioną rolę, stanowisko, status społeczny, władzę delegowaną przez grupę, informacje, umiejętności, reputację wynikającą z osiągnięć i umiejętności doprowadzania spraw do końca, relacje i wzajemne zobowiązania, autorytet moralny i siłę naszej osobowości opartą na pewności siebie i poświęceniu się jakiejś idei, dobra materialne takie jak pieniądze, przestrzeń biurowa, samochód itd. (Barnes, 2007)

Manipulacja to nakłonienie drugiej osoby do działania poprzez zastosowanie ukrytych lub nieuczciwych środków. Zazwyczaj prowadzi do osiągnięcia korzyści przez osobę manipulującą i może być niezgodna z interesami osoby manipulowanej. W przeciwieństwie do manipulacji wpływ wywierany jest w sposób jawny i zakłada traktowanie ludzi z szacunkiem oraz umożliwienie im wyboru. (Barnes, 2007)

Komunikacja to przekazywanie informacji z jednego umysłu do drugiego.

Wpływ opiera się na komunikacji i oznacza nakłonienie drugiej osoby lub grupy osób do działania bez korzystania z władzy bezpośredniej. (Barnes, 2007)

Przeanalizuj różnice pomiędzy komunikacją, wpływem, manipulacją i władzą.
WŁADZA MANIPULACJA KOMUNIKACJA WPŁYW
Rezultat Jest Jest 50/50 Jest
Relacje Może niszczyć Niszczy Nie wpływa Buduje
Szacunek Może być Nie ma Nie wpływa Jest
Pozycja
psychologiczna
Dominacja Dominacja Symetria Symetria
Motywacja Zewnętrzna Zewnętrzna Jeśli jest, to wewnętrzna Wewnętrzna
Intencje ? Nieczyste Nieznane Czyste
Szybki test. Zapoznaj się z poniższym przykładem i zaznacz poprawną odpowiedź.

Quiz

Pytanie quizowe /

Dyrektor HR do swojego podwładnego: “Pójdziesz na to czwartkowe spotkanie z firmą szkoleniową, którą wybraliśmy do prowadzenia szkoleń dla nas.”
Podwładny: “Dlaczego?”
Dyrektor: “Ponieważ jestem Twoim szefem i każę ci iść.”

Jest to przykład:
Dyrektor HR do swojego podwładnego: “W czwartek mamy spotkanie z firmą szkoleniową, którą wybraliśmy do prowadzenia szkoleń dla nas.”

Jest to przykład:
Do klienta supermarketu podchodzi hostessa i mówi, że ma dla niego prezent: zupełnie za darmo otrzyma flakonik drogich perfum. Następnie wyjmuje torbę, do której oprócz darmowego flakonika pakuje drugi i mówi klientowi, że pierwszy jest za darmo, jeśli zakupi obydwa.

Jest to przykład:
Dyrektor HR do swojego podwładnego: “W czwartek mamy spotkanie z firmą szkoleniową, którą wybraliśmy do prowadzenia szkoleń dla nas. Jeśli na nie pójdziesz, możesz w piątek wyjść wcześniej.”

Jest to przykład:


Następna sekcja