Rozdział 3: Słuchanie

3.3 Schulza von Thuna model czworga uszu


#model4uszu

Posłuchaj nagrania

Audio

Model czworga uszu

3.3 Model czworga uszu - PRZYKŁAD

#model4uszu

Posłuchaj nagrania

Audio

Model czworga uszu: przykład

Szybki test. Zapoznaj się z poniższym przykładem i zaznacz poprawną odpowiedź.

Quiz

Pytanie quizowe /

Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?
Które z poniższych stwierdzeń opisuje słuchanie różnicujące
Które z poniższych stwierdzeń nie opisuje słuchania ze zrozumieniem?
Który z podanych rodzajów słuchania jest najbardziej aktywny?
Podczas aktywnego słuchania zainteresowanie słuchacza wypowiedzią może zostać okazane mówiącemu poprzez sygnały werbalne i niewerbalne takie jak:
Który z poniższych elementów nie jest częścią modelu czworga uszu Schulza von Thuna?


Następna sekcja