Rozdział 2: Zadawanie pytań

2.2 Wprowadzenie
Zadawanie odpowiednich pytań stanowi trzon skutecznej komunikacji i wymiany informacji. Zadając w określonej sytuacji właściwe pytania, możesz osiągnąć wiele celów: zebrać lepsze informacje i więcej się dowiedzieć, zbudować silniejsze relacje, skuteczniej zarządzać ludźmi, pomóc innym w zdobywaniu wiedzy.

Zadajemy pytania, by rozwiązać problemy, wymienić się pomysłami, dać innym władzę i zachęcić do pracy grupowej.

#skutecznakomunikacja #odpowiedniepytania
Zadawanie pytań w pracy
Czy zadawanie pytań jest gwarancją dobrych wyników?


Samo zadawanie pytań nie daje gwarancji udanej komunikacji. Czy jesteś w stanie wskazać różnicę pomiędzy pytaniami wzmacniającymi i osłabiającymi?

Podnosi u osoby świadomość jej własnych możliwości i siły.

Pozbawia władzy, autorytetu oraz wpływu; sprawia, ze osoba czuje się słaba, nieskuteczna lub nieważna.

#siła #możliwości #myślenie
Pytanie wzmacniające przekazuje osobie pytanej władzę, siłę, możliwość podejmowania decyzji; zakłada podniesienie jej świadomości; stymuluje jej rozwój poprzez zachęcanie jej do myślenia i rozwiązywania problemów.

#zadawajtakiepytania
Pytanie osłabiające z kolei, odbiera pewność siebie osobie, której jest zadawane i sabotuje jej działania. Zazwyczaj pytania tego typu skupiają się na porażce i zdradzają ukryte intencje pytającego.

#unikajtakichpytańNastępna sekcja